Tři nejčastější příčiny smrti v České Republice

Co nás Čechy nejvíce zabíjí?

V posledních letech se struktura nejčastějších příčin smrti v České republice neměnila radikálně, i když existují některé sezónní a roční variace. Zde je přehled tří nejčastějších příčin smrti v České republice:

1.Kardiovaskulární nemoci

  • Kardiovaskulární nemoci zahrnují širokou škálu onemocnění srdce a cév. Patří sem koronární srdeční nemoci (jako infarkt myokardu nebo angina pectoris) a mozková mrtvice.

 Ačkoli se v posledních letech podařilo snížit úmrtnost z těchto nemocí, stále zůstávají hlavní příčinou smrti v ČR.

2. Nádorová onemocnění

  • Nádorová onemocnění, často označovaná jako rakovina, jsou skupinou onemocnění charakterizovaných nekontrolovaným růstem a šířením buněk. Nejběžnějšími druhy rakoviny v ČR jsou rakovina plic, tlustého střeva a prsu.
2. Respirační nemoci
  • Respirační nemoci se týkají plic a dýchacích cest. Příklady zahrnují chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), astma a pneumonii.

Kouření je hlavním rizikovým faktorem pro CHOPN, což je jedním z nejčastějších respiračních onemocnění vedoucích k smrti v ČR.

Srdce komunikuje

Srdce je zobrazováno mnoha kulturami a dnes se více a více zkoumá, jak komunikuje srdce a mozek. Věděli jste, že srdce do mozku posílá více impulzů?

Komunikace mezi srdcem a mozkem je fascinující a komplexní oblast výzkumu, která ukazuje, jak jsou tyto dva orgány propojené na mnoha úrovních. Zatímco tradiční pohled na srdce byl ten, že jednoduše pumpuje krev podle pokynů z mozku, novější výzkumy odhalily, že srdce může mít významný vliv na mozek a naše chování. 

Srdeční signály významně ovlivňují činnost mozku - mají vliv na zpracování emocí i na vyšší kognitivní schopnosti, jako je pozornost, vnímání, paměť a řešení problémů. Jinými slovy, nejenže srdce reaguje na mozek, ale mozek neustále reaguje na srdce. 

Během stresu a negativních emocí je srdeční rytmus nepravidelný a neuspořádaný. Odpovídající vzorec nervových signálů putuje ze srdce do mozku a potlačuje vyšší kognitivní funkce. To omezuje naši schopnost jasně myslet, pamatovat si, učit se, uvažovat a činit efektivní rozhodnutí.

Během pozitivních emočních stavů dochází k opaku - usnadňuje kognitivní funkce a posiluje pozitivní pocity a emoční stabilitu. To znamená, že naučit se vytvářet zvýšenou soudržnost srdečního rytmu tím, že udržujeme pozitivní emoce, prospívá nejen celému tělu, ale také hluboce ovlivňuje to, jak vnímáme, myslíme, cítíme a vykonáváme.

Jeden z cílů pro letošní rok proto pro mě bylo prozkoumat koherenci srdce. Je to stav kdy jsou systémy našeho těla, naše dýchání, srdeční rytmy, mozkové rytmy a hormonální reakce vzájemně synchronizované. Nejen, že je to obrovsky zajímavé, ale je to taky jednoduchá technika, jak o blaho svého srdce a mozku pečovat. Během této techniky se soustředíte na svoje srdce, na dýchání do srdce a pozitivní emoce jako například vděčnost, láska radost. Vřele doporučuji Heart Math.

Z nejvýznamnějších doplňků stravy pro srdce bych doporučila Omega 3, magnezium a kurkumu či kurkumin.

Blahodárně působí také dechové techniky, které pomáhají dostat do těla více kyslíku a také roztáhnout cévy a zlepšit tak průtok krve.

Denisa

 

Zdroje:

  1.  https://www.heartmath.com/
  2. https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-zkraceneho-seznamu-pricin-smrti-v-cr-a-krajich-pololetni-data
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8833931/
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20353903/